ผ้าไหมแต้มตะกอ บริการทอและจำหน่ายผ้าจกไหม ผ้าซิ่นตีนจกไหม ผ้าทอโบราณ ผ้าโบราณบ้านโคกหม้อ ผ้าไหมแต้มตะกอ ลวดลายและดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยทีมงานที่มีฝีมือและชำนาญการทอผ้ามานานนับสิบปี สินค้าเป็นสินค้าคุณภาพได้มาตรฐาน จำหน่ายสินค้าต้นแบบและรับสั่งทอตาม order

  
  


   ชาวบ้านโคกหม้อได้อนุรักษ์การทอผ้าแบบโบราณไว้ 
  โดยยังคงใช้เทคนิคการทอแบบโบราณ โดยเฉพาะ

  การทอผ้ามัดหมี่ ยังใช้วิธีแบบโบราณ

  

 

 รายละเอียด >>>

 

 
   คุณชญทรรศ  วิเศษศรี เป็นผู้ที่ได้รับการสืบทอด
   เรื่อง
การอนุรักษ์ผ้าโบราณมาจากคุณแม่อรอนงค์
   วิเศษศรี
และ คุณยายสีนวล อินปนาม โดยพยายาม
   อนุรักษ์
รูปแบบ และ วิธีการทอผ้าซิ่นตีนจกแบบ
   โบราณไว้
เพื่อสืบทอดไว้ให้อนุชนรุ่นหลังต่อไป


   รายละเอียด >>>

 

 
   ด้วยความสามารถ และความชำนาญ ในการทอผ้าจก
   ของช่างทอผ้าบ้านโคกหม้อ เราจึงพัฒนาต่อยอด

   รูปแบบผลิตภัณฑ์ โดยออกแบบสีสันและลวดลาย
   ใหม่ๆ แต่ยัง
คงผลิตด้วยกรรมวิธีแบบโบราณ ซึ่งช่วย
   เพิ่มคุณค่าให้
แก่ผ้าจก

   รายละเอียด >>>

 

 

 

 

 

 

 การทอผ้าเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มีการสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ชาวบ้านโคกหม้อเป็นชนกลุ่มหนึ่งที่อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสตร์แห่งการทอผ้าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษผู้ซึ่งอพยพมาจากเมืองหลวงพระบาง ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เราเรียกชนกลุ่มนี้ว่า “กลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง หรือ ไทครั่ง” เนื่องจากชนกลุ่มนี้นิยมทอและสวมใส่ผ้าไหมมัดหมี่สีแดงที่ย้อมจากครั่งผ้าซิ่นตีนจก เป็นเอกลักษณ์ของผ้าโบราณสำหรับสตรีบ้านโคกหม้อ รูปแบบส่วนใหญ่เป็นผ้ามัดหมี่ ซึ่งมีลักษณะในการทอแบบต่างๆ ได้แก่ รายละเอียด >>>

 

 

แต้มตะกอ

บริการทอและจำหน่าย ขายผ้าไหม ผ้าทอมือ เราเป็นร้านผ้าไหมที่มีลวดลายผ้าไหมเป็นเอกลักษณ์ สวยงามโดดเด่น ด้วยช่างมีฝีมือ ที่มีประสบการณ์ในงานทอผ้านับสิบปี สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน จำหน่ายสินค้าต้นแบบ และรับสั่งทอตามออเดอร์ของลูกค้า

Bookmark and Share
คุณชญทรรศ วิเศษศรี -70 หมู่บ้านชลนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น
แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
-4/1 ม.2 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
(E) taemtakor@hotmail.com(M) 084-811-1224(O) 02-585-0585