ชาวบ้านโคกหม้อได้อนุรักษ์การทอผ้า แบบโบราณไว้ โดยยังคงใช้เทคนิคการทอ แบบโบราณ โดยเฉพาะการทอผ้ามัดหมี่ ยังใช้ วิธีแบบโบราณ

รายละเอียด

คุณชญทรรศ วิเศษศรี เป็นผู้ที่ได้รับ การสืบทอด เรื่องการอนุรักษ์ผ้าโบราณมาจาก คุณแม่อรอนงค์วิเศษศรี และ คุณยายสีนวล อินปนาม โดยพยายามอนุรักษ์ รูปแบบ และ วิธีการทอผ้าซิ่นตีนจกแบบโบราณไว้ เพื่อ สืบทอดไว้ให้อนุชนรุ่นหลังต่อไป

รายละเอียด

ด้วยความสามารถ และความชำนาญ ในการ ทอผ้าจกของช่างทอผ้าบ้านโคกหม้อ เราจึง พัฒนาต่อยอดรูปแบบผลิตภัณฑ์ โดยออกแบบ สีสันและลวดลายใหม่ๆ แต่ยังคงผลิตด้วยกรรม วิธีแบบโบราณ ซึ่งช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่ผ้าจก

รายละเอียด

การทอผ้าเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มีการสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ชาวบ้านโคกหม้อเป็น ชนกลุ่มหนึ่งที่อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสตร์แห่งการทอผ้าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษผู้ซึ่งอพยพมาจาก เมืองหลวงพระบาง ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เราเรียกชนกลุ่มนี้ว่า “กลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง หรือ ไทครั่ง”เนื่องจากชนกลุ่มนี้นิยมทอและสวมใส่ผ้าไหมมัดหมี่สีแดงที่ย้อมจากครั่งผ้าซิ่นตีนจก เป็นเอกลักษณ์ของผ้าโบราณสำหรับสตรีบ้านโคกหม้อ รูปแบบส่วนใหญ่เป็นผ้ามัดหมี่ ซึ่งมีลักษณะ ในการทอแบบต่างๆ ได้แก่ รายละเอียด

การทอผ้าเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มีการสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ชาวบ้านโคกหม้อเป็น ชนกลุ่มหนึ่งที่อนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสตร์แห่งการทอผ้าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษผู้ซึ่งอพยพมาจาก เมืองหลวงพระบาง ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เราเรียกชนกลุ่มนี้ว่า “กลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง หรือ ไทครั่ง”เนื่องจากชนกลุ่มนี้นิยมทอและสวมใส่ผ้าไหมมัดหมี่สีแดงที่ย้อมจากครั่งผ้าซิ่นตีนจก เป็นเอกลักษณ์ของผ้าโบราณสำหรับสตรีบ้านโคกหม้อ รูปแบบส่วนใหญ่เป็นผ้ามัดหมี่ ซึ่งมีลักษณะ ในการทอแบบต่างๆ ได้แก่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี
By SoGoodWeb.com